PUHETERAPEUTTI

Pauliina Rantala

Olen yksityisenä ammatinharjoittajana toimiva laillistettu puheterapeutti. Teen koti- päiväkoti- sekä koulukäyntejä pääkaupunkiseudulla, tällä hetkellä Helsingissä ja Vantaalla. Olen KELA:n palveluntuottaja. Lisäksi minulla on sopimukset HUS-kuntayhtymän ja Vantaan kaupungin kanssa.

Olen valmistunut Helsingin yliopiston logopedian koulutusohjelmasta vuonna 2007. Minulla on puheterapeutin työstä yli 10 vuoden kokemus. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2014 lähtien. Sitä ennen työskentelin terveyskeskuksessa lasten puheterapeuttina.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa tai työelämässä.

Tärkein työkaluni puheterapiassa on hyvä vuorovaikutus asiakkaitteni kanssa. Pyrin olemaan puheterapeuttina innostava, kannustava, empaattinen ja rohkaiseva. Puheterapiakuntoutus toteutetaan lasta motivoivan toiminnan, leikkien ja pelien avulla. Hyödynnän työssäni erilaisia menetelmiä ja välineitä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Minulle on tärkeää ylläpitää ammattitaitoani jatkuvasti koulutusten, työnohjauksen, konsultaatioiden sekä asiakastyön avulla.

Terapiakieli suomi, ohjaukset suomi ja englanti.

OTA YHTEYTTÄ

Minulla on kokemusta erilaisista asiakasryhmistä esim:

 • Puheen tuoton ja puhemotoriikan vaikeudet
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Vuorovaikutuksen ja kontaktin vaikeudet, autismikirjon häiriöt
 • Kehitysvammaisuus
 • Kaksi- ja monikielisyys
 • Asiakkaat, joiden kanssa käytetään puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä
 • Äännevirheet
 • Valikoiva puhumattomuus (mutismi)

Tärkeimpiä täydennyskoulutuksia:

 • Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen (Pati King-DeBaun) (3 pv) 2018
 • SOS Approach to Feeding (4 pv) 2018
 • GAS – Goal Attainment Scaling (3op) 2018
 • PRT Pivotal Response Training (2 pv) 2017
 • Introduction to PROMPT (3 ov) 2016
 • Working with Selective Mutism (2pv) 2016
 • OPT (Oral Placement Therapy) 1 ja 2, Apraxia (6pv) 2015
 • Apusanamenetelmä-koulutus (1pv) 2014

Puheterapeutti

Pauliina Rantala

Koskelantie 33 A 13
00610 Helsinki
puh. 044 3644426
pauliina.rantala@gmail.com
www.pauliinarantala.fi
y-tunnus: 2536470-8