PUHETERAPEUTTI

Pauliina Rantala

Olen yksityisenä ammatinharjoittajana toimiva laillistettu puheterapeutti. Teen koti- päiväkoti- sekä koulukäyntejä pääkaupunkiseudulla, tällä hetkellä Helsingin alueella. Olen KELA:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Lisäksi minulla on sopimus HUS-kuntayhtymän kanssa. Asiakkaakseni on mahdollista tulla myös itse maksavana tai vakuutusyhtiön kautta.

Olen valmistunut Helsingin yliopiston logopedian koulutusohjelmasta vuonna 2007. Minulla on puheterapeutin työstä yli 10 vuoden kokemus. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2014 lähtien. Sitä ennen työskentelin terveyskeskuksessa lasten puheterapeuttina.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa tai työelämässä.

Tärkein työkaluni puheterapiassa on hyvä vuorovaikutus asiakkaitteni kanssa. Pyrin olemaan puheterapeuttina innostava, kannustava, empaattinen ja rohkaiseva. Puheterapiakuntoutus toteutetaan lasta motivoivan toiminnan, leikkien ja pelien avulla. Hyödynnän työssäni erilaisia menetelmiä ja välineitä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Käytän puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (AAC = Augmentative and Alternative Communication), kuten tukiviittomia, kuvia, kuvakommunikointikansioita ja pikapiirtämistä. Minulle on tärkeää ylläpitää ammattitaitoani jatkuvasti koulutusten, työnohjauksen, konsultaatioiden sekä asiakastyön avulla.

Terapiakieli suomi, ohjaukset suomi ja englanti.

Tällä hetkellä minulla ei ole vapaita asiakaspaikkoja. Vapautuvia paikkoja voi kysellä sähköpostitse pauliina.rantala@gmail.com.

OTA YHTEYTTÄ

Minulla on kokemusta erilaisista asiakasryhmistä esim:

 • Puheen tuoton ja puhemotoriikan vaikeudet
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Vuorovaikutuksen ja kontaktin vaikeudet, autismikirjon häiriöt
 • Kehitysvammaisuus
 • Kaksi- ja monikielisyys
 • Asiakkaat, joiden kanssa käytetään puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä
 • Äännevirheet
 • Valikoiva puhumattomuus (mutismi)

Tärkeimpiä täydennyskoulutuksia:

 • ICF-luokitus, käytännöstä teoriaan (1pv) 2022
 • Vuorovaikutuksen pulmien kuntouttaminen autistisella asiakkaalla -webinaari (1pv) 2022
 • Änkytys – Hyvät puheterapiakäytännöt 2021
 • Valikoivan puhumattomuuden hoito (26h) 2021
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla (1pv) 2021
 • Aistitiedon käsittelyn erityisyys, syömisvaikeudet ja arjen tuen mahdollisuudet (1pv) 2021
 • Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus (16pv) 2019-2020
 • Myofunktionaalisen ajattelun perusteita (2pv) 2020
 • Etäpuheteterapiaa -webinaari 2020
 • Kohti symbolista kommunikaatiota: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lapsen varhaiseen vuorovaikutukseen (2pv) 2019
 • Auditory Verbal Therapy -seminaari (1pv) 2019
 • Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen (Pati King-DeBaun) (3 pv) 2018
 • SOS Approach to Feeding (4 pv) 2018
 • GAS – Goal Attainment Scaling (3op) 2018
 • PRT Pivotal Response Training (2 pv) 2017
 • iPad opetuksessa ja kuntoutuksessa (2v) 2016
 • Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa (1pv) 2016
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (1pv) 2016
 • Introduction to PROMPT (3 ov) 2016
 • Working with Selective Mutism (2pv) 2016
 • Lasten kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (1pv) 2015
 • Tukiviittomien syventävä koulutus 2015
 • Yhteisön ohjaus (1pv) 2015
 • OPT (Oral Placement Therapy) 1 ja 2, Apraxia (6pv) 2015
 • Apusanamenetelmä-koulutus (1pv) 2014

Puheterapeutti

Pauliina Rantala

Kunnalliskodintie 9 A 3
00600 Helsinki
puh. 044 3644426
pauliina.rantala@gmail.com
www.pauliinarantala.fi
y-tunnus: 2536470-8